кући

ВРХУНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

У саживоту с природом
Одабир материјала је од кључног значаја. Weltnorm-ови стручњаци придају посебну пажњу правилном избору и обради основних материјала. Дрво захтева посебну пажњу при сечењу, сушењу и изради дрвених елемената. За Weltnorm производе употребљава се само најквалитетније дрво. У односу на жеље и потребе могуће је изабрати различите врсте дрвета, као што су: смрека, ариш, бор, храст, меранти.

Superior Materialien

Weltnorm искључиво употребљава материјале највише класе, који су уграђени уз мајсторски надзор.