кући

КРАЈЊА контрола

Крајња контрола – Endkontrolle је то што издваја Weltnorm од осталих. У производним погонима је посебна пажња намењена строгим правилима квалитета на три нивоа:

  • самоконтрола радника у производњи,
  • контрола и одобрење од стране вођа одељења,
  • крајња контрола.

Weltnorm контролори крајње контроле су посебно оспособљени стручни кадрови, који засебно, детаљно прегледају сваки елемент и затим га опремају сертификатом крајње контроле – Endkontrolle Zertifikat. Сваки контролор крајњег квалитета одговара за производ са својим жигом и личним бројем, све то у сврхе бескомпромисног квалитета.