кући

Weltnorm ПРОВЕРЕНО!

Weltnorm-ова водиља је бескомпромисан квалитет. Сваки производ је пре отпреме детаљно прегледан по 10 контролних тачака, које обухватају:

  • преглед основних материјала (дрво, алуминијум, PVC)
  • преглед крајње израде
  • преглед лазуре
  • преглед окова
  • преглед застакљења
  • преглед силиконизирања
  • преглед заптивки
  • преглед додатака
  • преглед грешака елемената
  • преглед функционалности елемената

Прегледе обављају посебно професионално образовани Weltnorm-ови контролори крајњег квалитета, који сваки производ засебно темељно прегледају и опремају са сертификатом крајњег квалитета – Endkontrolle Zertifikat.